LOGISTICS ECO

Thứ hai - 30/07/2018 16:44
Bưu chính ủy thác là dịch vụ chuyển phát vật phẩm, hàng hóa đến địa chỉ nhận trong nước với số lượng, khối lượng và kích thước lớn. Bưu gửi được gắn số hiệu để theo dõi định vị trong quá trình chuyển phát.
LOGISTIC ECO
LOGISTIC ECO

Phạm vi cung cấp, phục vụ

Toàn quốc

Phân lo